Stilettos Run Award

Single stiletto shoe on walnut base with engraving (antique bronze).

Finish

Price :
$250.00